برای بستن، ESC را بفشارید

حذف

1 مقاله
1
7 دقیقه زمان مطالعه
2 9814

حذف نود 32 یا اینترنت سکیوریتی به صورت دستی زمانی نیاز می شود که مشکلی با نصب یا حذف معمولی داریم.زمانی که شما رمز یا پسورد محافظت از تنظیمات بر…

ادامه خواندن