برای بستن، ESC را بفشارید

حمله شبکه

1 مقاله
1
5 دقیقه زمان مطالعه
0 1313

یک بات نت یا ربات شبکه بدافزاری است که دستگاه های متصل به شبکه را اسکن می کند و رایانه های آسیب پذیر را آلوده می کند.این بدافزار ها به…

ادامه خواندن