برای بستن، ESC را بفشارید

سیف مود

1 مقاله
1
5 دقیقه زمان مطالعه
0 2919

سیف مود یا حالت امن ویندوز حالتی است که در آن تنها سرویس های پایه خود ویندوز درآن فعال هستند.این بدان معناست که هیچ برنامه دیگری به صورت خودکار در…

ادامه خواندن