برای بستن، ESC را بفشارید

مشکلات

1 مقاله
1
2 دقیقه زمان مطالعه
0 2079

Winsock ویندوز با نام کامل Windows Sockets API سرویسی است که تعیین میکند برنامه ها در محیط ویندوز چگونه به سرویس اینترنت وصل شوند.در نتیجه همه برنامه هایی که در…

ادامه خواندن