برای بستن، ESC را بفشارید

پاکسازی کامپیوتر از ویروس

1 مقاله
1
7 دقیقه زمان مطالعه
0 3802

ویروس کشی با نود 32 یا اینترنت سکیوریتی به چند روش و سطح انجام می شود. نود 32 با در نظر گرفتن چند بخش امکان حذف ویروس را برای کاربران…

ادامه خواندن