برای بستن، ESC را بفشارید

rescue disk

1 مقاله
1
7 دقیقه زمان مطالعه
0 1680

sysRescue live ( دیسک نجات سیستم) شرکت Eset یک برنامه مستقل از سیستم عامل است که زمانی که رایانه شما به شدت آلوده شده و امکان حذف تهدید ها نیست…

ادامه خواندن