برای بستن، ESC را بفشارید

update

1 مقاله
1
8 دقیقه زمان مطالعه
0 3851

خطای آپدیت نود 32 در خیلی از موارد رخ می دهند .ادامه داشتن این خطا ها به صورت طولانی مدت باعث ایجاد ریسک می شود.در این پست ما سعی میکنیم…

ادامه خواندن