برای بستن، ESC را بفشارید

virus

1 مقاله
1
5 دقیقه زمان مطالعه
0 1161

ویروس رایانه ای یک رشته کد مخرب می باشد که به فایل های دیگر در رایانه ها می چسبد. .نام آنها برگرفته از ویروس های زیستی می باشد چون هر…

ادامه خواندن