برای بستن، ESC را بفشارید

جلوگیری

1 مقاله
1
6 دقیقه زمان مطالعه
3 14318

جلوگیری ازحذف یا اسکن یک فایل یا پوشه توسط نود 32 به معنای استثنا قائل شدن برای یک فایل است تا توسط نود32  بررسی نشود.در نتیجه اگر فایلی مخرب هم…

ادامه خواندن