برای بستن، ESC را بفشارید

خطای سایت پلیس گذرنامه

1 مقاله
1
3 دقیقه زمان مطالعه
8 1333

سرویس های مرتبط با سایت epolice.ir از جمله وظیفه عمومی، گذرنامه، سخا، تعویض پلاک و انتقالات خودرو راهور از پروانه SSL نامعتبر استفاده می کنند که باعث خطا در مرورگرو…

ادامه خواندن