برای بستن، ESC را بفشارید

دامنه

1 مقاله
1
10 دقیقه زمان مطالعه
0 1699

DNS یا domain name system را می توان به فارسی ” سامانه نام دامنه ” ترجمه کرد. در این سامانه مشخص می شود که یک دامنه اینترنتی به چه سروری…

ادامه خواندن