برای بستن، ESC را بفشارید

hosts

1 مقاله
1
4 دقیقه زمان مطالعه
0 1841

فایل هاست hosts ویندوز در مسیر C:\Windows\System32\drivers\etc قرار دارد.( منظور از درایو c درایو ویندوز شما می باشد.) این فایل پسوندی ندارد و تنها نام آن hosts می باشد.در فایل…

ادامه خواندن