worm یا کرم کامپیوتری برنامه ای است که حامل کد مخرب است که به رایانه میزبان حمله می کند و توسط شبکه پخش می شود.تفاوت اصلی ویروس و کرم این است که کرم می توانند مستقلا توسط خودشان تکثیر شوند ، آنها به فایل های میزبان یا بوت سکتور وابسته نیستند.کرم ها از طریق سرویس های ایمیل یا ضعف های امنیتی در شبکه ها پخش می شوند.

کرم کامپیوتری worm

بنابراین کرم ها خیلی بیشتر از ویروس ها در رایانه ها دوام می آورند.بخاطر دسترسی گسترده اینترنت برای کاربران ،آنها به راحتی سراسر دنیا در مدت زمان اندکی پخش می شوند.این توانایی تولید مجدد مستقل و سریع کرم ها را از تمامی بد افزار ها خطرناک تر می کند.

یک فعال شده در رایانه می تواند مزاحمت های زیادی ایجاد کند از جمله: می تواند فایل هارا حذف کند.سرعت رایانه را کم کند یا برنامه های سیستمی را غیر فعال کند.طبیعت یک کرم رایانه وسیله برای انتقال می باشد.به این معنا راه برای دیگر نفوذ ها باز می کند.

اگر رایانه شما توسط یک کرم کامپیوتری worm آلوده شده، ما پیشنهاد می کنیم تمامی فایل های الوده را حذف کنید چون که تمامی آنها حامل کد مخرب هستند. اگر آنتی ویروس بتواند این رشته کد های مخرب را از فایل های اصلی شما جدا کند می توانید با clean کردن فایل های خود را نجات دهید. اما بهترین راه نصب آنتی ویروس به منظور جلوگیری است.

توضیحات دیگر را می توانید از ویکی پدیا فارسی بخوانید: کرم رایانه ای یا worm

برچسب شده در: